Frankrike - Bananer - pris, mars 2024
 EUR 1.990
 USD 2.168
Prisen er 2.17 USD. Gjennomsnittsprisen for alle land er 1.67 USD. Databasen inkluderer 79 land.

4.46
3.27
2.93
2.72
2.72
2.71
2.66
2.60
2.56
2.50
2.40
2.39
2.30
2.20
2.17
2.17
2.17
2.17
2.15
2.14
2.11
2.06
2.06
2.04
1.97
1.97
1.95
1.94
1.92
1.90
1.87
1.85
1.84
1.84
1.77
1.77
1.76
1.76
1.72
1.72
1.68
1.67
1.67
1.63
1.62
1.62
1.58
1.57
1.56
1.54
1.54
1.41
1.40
1.39
1.36
1.22
1.16
1.14
1.11
1.09
1.08
1.08
1.04
0.87
0.83
0.78
0.78
0.78
0.76
0.76
0.74
0.72
0.71
0.68
0.65
0.59
0.46
0.40
0.34
0
1.1
2.2
3.3
4.46