Frankrike - Tomater - pris, mars 2024
 EUR 3.690
 USD 4.020
Prisen er 4.02 USD. Gjennomsnittsprisen for alle land er 2.63 USD. Databasen inkluderer 77 land.

6.82
5.57
5.43
5.27
5.18
5.07
4.99
4.73
4.49
4.37
4.34
4.24
4.09
4.09
4.02
3.98
3.95
3.90
3.80
3.70
3.62
3.59
3.32
3.26
3.26
3.26
3.26
3.10
3.08
3.02
2.98
2.95
2.93
2.61
2.53
2.39
2.33
2.28
2.22
2.17
2.13
2.03
2.02
2.01
2.00
1.99
1.97
1.90
1.88
1.87
1.85
1.85
1.82
1.81
1.75
1.75
1.71
1.62
1.60
1.29
1.28
1.24
1.22
1.17
1.11
1.08
1.06
0.96
0.86
0.76
0.76
0.74
0.72
0.69
0.68
0.55
0.50
0
1.7
3.4
5.1
6.82