Tyskland - Tesla 3 - pris, september 2022
 EUR 49,990.000
 USD 53,450.308
Prisen er 53439 USD. Gjennomsnittsprisen for alle land er 63061 USD. Databasen inkluderer 37 land.

(USD / 1 bil, Definisjoner, kilder, last ned data)
432934
64197
61457
61291
60562
60067
59950
59041
58784
58759
58568
57715
57715
57610
57181
56646
56646
56646
56218
55577
55577
53725
53458
53439
51417
50373
48094
47877
45824
43708
43492
43314
40390
40390
38773
38542
37317
0
108233.5
216467
324700.5
432934