Storbritannia - Bananer - pris, mars 2024
 GBP 0.900
 USD 1.165
 EUR 1.069
Prisen er 1.16 USD. Gjennomsnittsprisen for alle land er 1.67 USD. Databasen inkluderer 79 land.

4.46
3.27
2.93
2.72
2.72
2.71
2.66
2.60
2.56
2.50
2.40
2.39
2.30
2.20
2.17
2.17
2.17
2.17
2.15
2.14
2.11
2.06
2.06
2.04
1.97
1.97
1.95
1.94
1.92
1.90
1.87
1.85
1.84
1.84
1.77
1.77
1.76
1.76
1.72
1.72
1.68
1.67
1.67
1.63
1.62
1.62
1.58
1.57
1.56
1.54
1.54
1.41
1.40
1.39
1.36
1.22
1.16
1.14
1.11
1.09
1.08
1.08
1.04
0.87
0.83
0.78
0.78
0.78
0.76
0.76
0.74
0.72
0.71
0.68
0.65
0.59
0.46
0.40
0.34
0
1.1
2.2
3.3
4.46