Storbritannia - Coca-Cola - pris, mai 2024
 GBP 1.850
 USD 2.395
 EUR 2.198
Prisen er 2.39 USD. Gjennomsnittsprisen for alle land er 1.04 USD. Databasen inkluderer 90 land.

2.54
2.48
2.39
2.29
2.20
2.19
2.17
2.01
1.84
1.81
1.79
1.68
1.62
1.57
1.50
1.50
1.50
1.49
1.47
1.36
1.36
1.36
1.35
1.34
1.32
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.20
1.19
1.18
1.16
1.14
1.13
1.11
1.09
1.04
1.02
1.00
1.00
0.95
0.93
0.92
0.90
0.88
0.88
0.87
0.86
0.85
0.85
0.84
0.82
0.82
0.81
0.80
0.77
0.75
0.72
0.70
0.70
0.70
0.67
0.63
0.59
0.59
0.57
0.57
0.56
0.56
0.56
0.55
0.54
0.53
0.53
0.50
0.50
0.48
0.48
0.43
0.42
0.41
0.38
0.38
0.32
0.32
0.32
0.25
0.20
0
0.6
1.3
1.9
2.54