Storbritannia - Flaskevann - pris, januar 2024
 GBP 0.690
 USD 0.893
 EUR 0.820
Prisen er 0.89 USD. Gjennomsnittsprisen for alle land er 0.80 USD. Databasen inkluderer 91 land.

2.40
2.20
2.03
2.01
1.79
1.66
1.66
1.64
1.62
1.59
1.58
1.46
1.37
1.28
1.21
1.14
1.10
1.05
1.04
1.00
0.98
0.96
0.94
0.94
0.93
0.92
0.89
0.89
0.86
0.86
0.86
0.85
0.82
0.80
0.80
0.76
0.76
0.75
0.73
0.73
0.73
0.72
0.72
0.71
0.70
0.70
0.69
0.68
0.66
0.65
0.64
0.63
0.63
0.60
0.60
0.57
0.56
0.56
0.55
0.54
0.53
0.53
0.53
0.53
0.52
0.51
0.51
0.48
0.48
0.46
0.44
0.44
0.43
0.42
0.40
0.39
0.38
0.38
0.36
0.34
0.33
0.32
0.30
0.30
0.28
0.28
0.26
0.23
0.22
0.12
0.11
0
0.6
1.2
1.8
2.4