Gjennomsnittsprisen er 63932 USD. Den laveste prisen er 38789 USD (Norge), og den høyeste prisen er 439414 USD (Kroatia). Dataene inkluderer 37 land.

(USD / 1 bil, Definisjoner, kilder, last ned data)

Land Tesla 3 Rangering
Kroatia 439414 1
Danmark 65138 2
Italia 62377 3
Poland 61492 4
Storbritannia 61388 5
Mexico 61291 6
Østerrike 60966 7
Sverige 60813 8
Ungarn 59675 9
Portugal 59664 10
Singapore 59481 11
Tsjekkia 58581 12
Finland 58579 13
Luxembourg 58579 14
Frankrike 58037 15
Hellas 57494 16
Irland 57494 17
Slovenia 57494 18
Canada 56688 19
Nederland 56409 20
Spania 56409 21
Romania 54550 22
Tyskland 54239 23
Sør-Korea 53458 24
Sveits 52015 25
Israel 50469 26
De Forenede Arabiske Emirater 50373 27
Slovakia 48814 28
New Zealand 45734 29
Hong Kong 43571 30
Macao 43314 31
Australia 42804 32
Puerto Rico 40390 33
USA 40390 34
Japan 39732 35
Kina 39382 36
Norge 38789 37

Definisjoner, kilder, last ned data


439414
65138
62377
61492
61388
61291
60966
60813
59675
59664
59481
58581
58579
58579
58037
57494
57494
57494
56688
56409
56409
54550
54239
53458
52015
50469
50373
48814
45734
43571
43314
42804
40390
40390
39732
39382
38789
0
109853.5
219707
329560.5
439414