Gjennomsnittsprisen er 63061 USD. Den laveste prisen er 37317 USD (Japan), og den høyeste prisen er 432934 USD (Kroatia). Dataene inkluderer 37 land.

(USD / 1 bil, Definisjoner, kilder, last ned data)

Land Tesla 3 Rangering
Kroatia 432934 1
Danmark 64197 2
Italia 61457 3
Storbritannia 61291 4
Poland 60562 5
Østerrike 60067 6
Sverige 59950 7
Singapore 59041 8
Portugal 58784 9
Tsjekkia 58759 10
Ungarn 58568 11
Finland 57715 12
Luxembourg 57715 13
Mexico 57610 14
Frankrike 57181 15
Hellas 56646 16
Irland 56646 17
Slovenia 56646 18
Canada 56218 19
Nederland 55577 20
Spania 55577 21
Romania 53725 22
Sør-Korea 53458 23
Tyskland 53439 24
Sveits 51417 25
De Forenede Arabiske Emirater 50373 26
Slovakia 48094 27
Israel 47877 28
New Zealand 45824 29
Hong Kong 43708 30
Australia 43492 31
Macao 43314 32
Puerto Rico 40390 33
USA 40390 34
Norge 38773 35
Kina 38542 36
Japan 37317 37

Definisjoner, kilder, last ned data


432934
64197
61457
61291
60562
60067
59950
59041
58784
58759
58568
57715
57715
57610
57181
56646
56646
56646
56218
55577
55577
53725
53458
53439
51417
50373
48094
47877
45824
43708
43492
43314
40390
40390
38773
38542
37317
0
108233.5
216467
324700.5
432934